Aanmelden

Op dit moment worden er geen nieuwe cliënten aangenomen.

Wachttijden

Na een intake is er een wachttijd van twee a drie weken voor start van de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Een afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent op uw afspraak dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Voor te laat afgemelde afspraken wordt een no show rekening gestuurd van € 50,-. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kwaliteit

Privacy

Conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Psychotherapie Koelewijn een privacy statement vastgesteld. Deze kunt u hier downloaden.

Bewaartermijn

Uw dossier wordt bewaard conform wettelijke bewaartermijn die een periode van 15 jaar betreft.

Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk. Dit kwaliteitsstatuut is goedgekeurd door GGZ Kwaliteitsstatuut.

Als u niet tevreden bent

Psychotherapie Koelewijn streeft ernaar u zo goed mogelijk te helpen bij uw problemen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Het is raadzaam om dit te bespreken met de behandelaar, dit kan therapeutisch zelfs gunstig zijn. In het geval u dit niet wenst of het bespreken met de behandelaar niet tot voldoende oplossing heeft geleid kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP, zie voor meer informatie en contact opnemen: lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

Als u geen bemiddeling wenst dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie, voor contact en meer informatie zie: www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken

Tarieven

Verzekerde zorg

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars gesloten. De tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit worden gehanteerd. Aan het eind van uw behandeling of na een jaar ontvangt u een rekening, deze dient u te voldoen aan Psychotherapie Koelewijn. Het kan handig zijn om per maand een bedrag opzij te leggen zodat u gemakkelijk het hele bedrag in een keer kunt betalen. U kunt de rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij een (goede) restitutiepolis worden de kosten vaak geheel vergoed, bij een naturapolis ligt het vergoede bedrag lager. Er wordt geadviseerd om sowieso vooraf uw zorgverzekeraar te raadplegen over de hoogte van de vergoeding. Voor meer informatie hierover kunt u de website contractvrijepsycholoog raadplegen.

Meer informatie over de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor 2020:

Voor 2021 heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) de volgende tarieven vastgesteld:

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend kan worden. In 2020 is het door de overheid vastgestelde eigen risico € 385,-. Voor 2021 blijft het eigen risico € 385,-.

Onverzekerde zorg of zelf betalen

Indien bij intake blijkt dat er geen sprake is van diagnose die vergoed wordt (bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis, werkproblemen of relatieproblemen) dan ontvangt u een factuur die u achteraf niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. In dit geval, of als u de behandeling zelf wenst te betalen, is het tarief voor 2020 € 105,- per sessie van 45 minuten. Voor 2021 wordt het tarief € 110,- per sessie van 45 minuten.