Psychologisch onderzoek

Indien u of uw verwijzer nadere (specialistische) diagnostiek wensen kunt u terecht bij Psychotherapie Koelewijn. Er is veel ervaring en affiniteit met diagnostische onderzoeken in de praktijk.

Bij onderzoeksvragen kunt u denken aan bijvoorbeeld de vraag voor het zorgvuldig uitzoeken van welke diagnose(s) sprake is, hoe de sterke en minder sterke kanten van uw persoonlijkheid georganiseerd zijn, neuropsychologisch onderzoek, een combinatie van net genoemde dan wel differentiaaldiagnostiek.

Indien u niet in behandeling bent heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

In een eerste telefonisch gesprek wordt geïnventariseerd wat de onderzoeksvraag is en of Psychotherapie Koelewijn over een passend aanbod beschikt.

Daarna kan het psychodiagnostisch onderzoek starten. Een onderzoek bestaat - afhankelijk van de vraagstelling(en) meestal uit twee tot vijf dagdelen. Een onderzoek kan bestaan uit onder andere interviews, vragenlijsten en verschillende soorten taken. De uitslag en het psychodiagnostisch rapport worden met u doorgenomen. Met uw akkoord wordt het psychodiagnostisch rapport naar de verwijzer gestuurd.

Onderzoeken hebben over het algeheel een geldigheidsduur van 2 jaar en zijn bedoeld voor diagnostische-, indicatie- en behandelvragen.

Als client heeft u onder andere het recht op inzage, op het wijzigen van feitelijk onjuistheden (denk aan biografische gegevens), en op het blokkeren van het onderzoek wat inhoudt dat het niet naar de verwijzer/opdrachtgever verstuurd mag worden. Zie voor meer informatie de brochure: Het psychologisch onderzoek

Het is van belang dat u bij de eerste afspraak het volgende meeneemt:

  • de verwijsbrief van uw huisarts
  • uw legitimatie
  • uw zorgverzekeringspas
Neemt u uw bril en gehoorapparaat mee.