Psychologisch onderzoek

In het kader van een behandeling bij Psychotherapie Koelewijn kan op indicatie een psychodiagnostisch onderzoek verricht worden. Dergelijke onderzoeken vinden in de regel plaats voorafgaande de start van de behandeling. Er is veel ervaring en affiniteit met diagnostische onderzoeken in de praktijk.

Bij onderzoeksvragen kunt u denken aan bijvoorbeeld de vraag voor het zorgvuldig uitzoeken van welke diagnose(s) sprake is, en hoe de sterke en minder sterke kanten van uw persoonlijkheid georganiseerd zijn.

Een onderzoek duurt - afhankelijk van de vraagstelling(en) - meestal twee of meer dagdelen. Een onderzoek kan bestaan uit onder andere interviews, vragenlijsten en verschillende soorten taken. De uitslag en het psychodiagnostisch rapport worden met u doorgenomen.

Onderzoeken hebben over het algeheel een geldigheidsduur van 2 jaar en zijn bedoeld voor diagnostische-, indicatie- en behandelvragen.

Als client heeft u onder andere het recht op inzage, op het wijzigen van feitelijk onjuistheden (denk aan biografische gegevens), en op het blokkeren van het onderzoek wat inhoudt dat het niet naar de verwijzer/opdrachtgever verstuurd mag worden. Zie voor meer informatie de brochure: Het psychologisch onderzoek

Supervisie

De praktijk geeft supervisie psychodiagnostiek aan medewerkers in de GGZ zoals psychologen in opleiding tot gz-psycholoog, gz-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog of psychotherapeuten in opleiding. Supervisie in het kader van de eigen ontwikkeling binnen de psychodiagnostiek behoort ook tot de mogelijkheden.

Tarief:

  • Individuele sessie van 45 minuten: €115,-

Supervisie op afstand bijvoorbeeld via een (beveiligde) beeldverbinding behoort tot de mogelijkheden.