Tarieven en vergoedingen

Verzekerde zorg

Indien de praktijk een contract heeft met een zorgverzekeraar, dan wordt de behandeling volledig vergoed. Voor 2023 heeft de praktijk een contract bij DSW en bij Zorg en Zekerheid. Voor 2024 heeft de praktijk een contract bij:

  • DSW
  • Zorg en Zekerheid
  • Menzis en Anderzorg

Wanneer de praktijk geen contract heeft met een zorgverzekeraar dan wordt de behandeling ook vergoed, de vergoeding is afhankelijk van uw polis en uw zorgverzekeraar. Bij een (goede) restitutiepolis worden de kosten vaak geheel vergoed, bij een naturapolis ligt het vergoede bedrag lager. Er wordt geadviseerd om vooraf uw zorgverzekeraar te raadplegen over de hoogte van de vergoeding.

U krijgt per maand een factuur, deze wordt verzorgd door het factureringsbedrijf Infomedics (betalingsvoorwaarden). De praktijk hanteert 100% van de vastgestelde Nza-tarieven. Een volledig overzicht van de verschillende consulttypes met bijbehorende tarieven zoals vastgesteld door de NZa kunt u vinden via de volgende link https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend kan worden. Het eigen risico zal per kalenderjaar aangesproken worden door uw zorgverzekeraar. In 2023 is het door de overheid vastgestelde eigen risico € 385,-. Voor 2024 blijft het eigen risico € 385,-.

Zelfbetalers

Indien u de behandeling zelf wenst te betalen, dan hanteert de praktijk 100% van de tarieven zoals vastgesteld door de NZA.

Onverzekerde zorg

Een aantal diagnoses valt onder de niet verzekerde zorg, zoals aanpassingsstoornissen. Indien u behandeling wenst voor onverzekerde zorg is het tarief in 2022 € 119,26 per sessie van 45 minuten en in 2023 € 124,16 per sessie van 45 minuten. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Een afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent op uw afspraak dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Voor te laat afgemelde afspraken wordt een no show rekening gestuurd van € 75,-. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.