Doelgroep

(Jong)volwassenen en ouderen.

Voor welke klachten?

U kunt terecht voor klachten als psychotrauma, angst- en stemmingsklachten, identiteitsproblemen, werkproblemen of levensfaseproblemen.

Werkwijze

Klachten waar u last van heeft kunnen variëren in ernst en duur. Klachten kunnen ontstaan in reactie op een (heftige) gebeurtenis, maar dat hoeft niet. Mogelijk heeft u al geprobeerd met hulp eruit te komen, mogelijk heeft u een balans gevonden maar blijft u onderliggend toch last houden. In de therapie probeer ik samen met u naar het gehele plaatje te kijken. In samenspraak met u kan gebruik gemaakt worden van psychologisch testmateriaal, dat kan interessante nieuwe perspectieven geven.

Er wordt integratief gewerkt. Er wordt aandacht gegeven uw binnenwereld, wat u voelt, denkt of welke beelden en lichamelijke sensaties er opkomen. Binnen dit ‘persoonsgerichte’ en psychodynamische kader kader maak ik gebruik van verschillende technieken waaronder schematechnieken en EMDR. Daarnaast is er aandacht voor de context, dat wil zeggen uw levensfase zoals bijvoorbeeld uit huis gaan, een verhuizing, of pensionering, wie belangrijke anderen in uw leven zijn, uw (culturele) achtergrond en eventuele persoonlijkheidskenmerken.

EMDR

Soms kunt u in uw leven een of meerdere heftige gebeurtenissen meegemaakt hebben (traumata) die mogelijk zelfs levensbedreigends waren of aanvoelden. Ook is het mogelijk dat u getuige bent geweest van heftige gebeurtenissen of dat dit uw dierbare is gebeurd en u daar steeds aan moet denken. Zo’n schokkende gebeurtenis kan kort maar ook langer geleden gebeurd zijn. Dergelijke klachten kunnen een ontregelend effect op uw leven hebben en veel energie kosten. Het kan zijn dat u steeds weer moeten denken aan de schokkende gebeurtenis, het steeds weer voor u ziet of dat het weer voelt zoals toen. Dit zijn voorbeelden van herbelevingen die kunnen horen bij een posttraumatische stress stoornis.

EMDR toont goede resultaten in het aanpakken van deze herbelevingen. Ik kan u uitleg geven over deze techniek. Op de website www.emdr.nl is meer informatie te vinden waaronder filmpjes zodat u een idee krijgt van deze techniek.

EMDR kan ook bij andere klachten ingezet worden.