Behandeling

U kunt terecht voor psychotrauma, angst- en stemmingsklachten of identiteitsproblemen voor mensen vanaf 18 jaar.

Er wordt integratief gewerkt met verschillende technieken waaronder EMDR, cognitieve gedragstechnieken en clientgerichte technieken. Daarnaast is er aandacht voor de context, dat wil zeggen uw levensfase (zoals bijvoorbeeld uit huis gaan, een verhuizing, of pensionering), wie belangrijke anderen in uw leven zijn, uw (culturele) achtergrond en eventuele persoonlijkheidskenmerken.

In een eerste telefonisch gesprek wordt geïnventariseerd wat uw problematiek is en of Psychotherapie Koelewijn over een passend behandelaanbod beschikt. Daarna wordt een eerste intakegesprek gepland. Een intakefase kan uit meerdere gesprekken plaatsvinden. Een intakefase heeft als doel samen met u te kijken welke klachten er spelen, evenals een beeld te krijgen van uw achtergrond, de context van de klachten en wat voor behandeling geïndiceerd is. Na deze fase bespreken we de bevindingen en de voortgang.

Het is van belang dat u bij de eerste afspraak voor psychotherapie en een psychologisch onderzoek het volgende meeneemt:

  • de verwijsbrief van uw huisarts
  • uw legitimatie
  • uw zorgverzekeringspas