Kwaliteit

Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk en is goedgekeurd door GGZ Kwaliteitsstatuut.

Elke vijf jaar wordt getoetst of de praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk middels een te volgen visitatietraject via de LVVP. De praktijk is gevisiteerd en heeft een visitatiecertificaat toegekend gekregen.

Privacy

Conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Psychotherapie Koelewijn een privacy statement vastgesteld. Deze kunt u hier downloaden.

Als u niet tevreden bent

Psychotherapie Koelewijn streeft ernaar u zo goed mogelijk te helpen bij uw problemen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Het is raadzaam om dit te bespreken met de behandelaar, dit kan therapeutisch zelfs gunstig zijn. In het geval u dit niet wenst of het bespreken met de behandelaar niet tot voldoende oplossing heeft geleid kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP, zie voor meer informatie en contact opnemen: lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

Als u geen bemiddeling wenst dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie, voor contact en meer informatie zie: www.degeschillencommissiezorg.nl